Inta | Natural Guidance

INTA begeleidt leidinggevenden en hun teams in het bewust worden van hun mentaal model. Tegelijker tijd begeleidt zij hen in het blijvend kunnen vernieuwen van de rol die dit mentaal model speelt in de wereld die zij waarnemen. Immers “perceptie is projectie”.  INTA traint de capability om van bewustzijn en daarmee waarneming te veranderen, Conscious Leadership. 

Ze maakt hierbij gebruik ervarend leren, waarbij natuur een belangrijk ingredient is. Op de vaste trainingslocatie "Le Moulin des Chauteix" is dit in overvloed voor handen.

Inta | Strategy

INTA Strategy heeft als doel samen met haar opdrachtgever een kristalheldere organisatie purpose te definiëren, te toetsen aan de bestaande strategie en eventueel de bestaande strategie te herdefiniëren. Het kan zelfs zo zijn dat de (her)definiëring van de purpose niet alleen impact heeft op de te implementeren strategie, maar dat ook bestaande business modellen worden uitgedaagd.

 

 

Visie / Missie

De huidige tijdsgeest wordt gekenmerkt door een hoge dynamiek, snelle veranderingen, korte besluitvormingsprocessen. Maar ook door  de wens tot vertraging, zelfkennis, authenticiteit.

Over ons

Tanno en Ingrid werken en leven samen. Hun beider expertise, passie en kernwaarden vullen elkaar aan in Inta

Zij werken vanuit veelzijdigheid, veiligheid en vertrouwen, met humor!

Het liefst werken ze vanuit hun vaste werkplek in de Auvergne: Le Moulin des Chauteix​.

Ingrid Willems

Psychiater, geneesheerdirecteur, yoga-docent.

Tanno Bregonje

Gedragskundige, hypnotherapeut en zen-coach.

Blog

Bezinning en betekenisgeving.

december 24, 2015

Een reflectie van Carlos Voermans Het einde van het jaar, wordt gezien als dé gelegenheid tot terugblikken. Een moment van bezinning, zo je wil. Bezinning, en betekenisgeving zijn echter niet alleen nuttig aan het einde van het jaar. Het is essentieel voor iedere professional. Dit...

Reflectie, persoonlijke ontwikkeling en nieuwe realiteiten.

december 24, 2015

Ontwikkelen is de essentieel in voortbestaan. En leren is onderdeel van leven. Het proces van informatieverwerking naar betekenisgeving is hierin de spil: "wat gebeurde er, en wat leer ik hiervan". Leren en ontwikkelen kent drie niveaus., ook wel “triple loop learning” genoemd....